Home | News | About us | About the breed | Album | Links |
Ebbies MH
(Only in Norwegian)
Ebbies MH viser at hun er mer sosial, viser mer jaktinteresse (jaktlek) og er mer nysgjerrig og uredd enn gjennomsnittet av rasen. Spindel-diagrammene nedenfor er hentet fra SKKs Avlsdata.
Sted: Lindesberg 16/8-08, Mentalbeskriver: Elisabeth Bergstrøm
Jennie=Rød skrift [X]=Ideal for rasen [O]=Godtagbart
12345
1a. KONTAKT
hilsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bit forsøkUndviker kontakt genom att dra sig undan[O] Accepterar kontakt efter flera forsøk utan att besvara, drar sig inte undan[X] Tar kontakt sjelv eller besvarar kontaktforsøkØverdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnæller, skæller
1b. KONTAKT samarbeteFøljer inte med trots flera forsøk att locka.Provas inte i detta momentFøljer med, men strevar mot føraren eller mot annat håll[O] Føljer med men er oengagerad i testledaren[X] Føljer med villigt. Engagerar sig i testledarenFøljer med villigt. Er øverdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnæller, skæller
1c. KONTAKT hanteringAvvisar med morrning och/eller bit forsøkUndviker genom att dra sig undan eller søka stød hos føraren[O]Accepterar hantering[X] Accepterar, svarar med kontaktbeteendeAccepterar, svarar med øverdrivet kontaktbeteende
2a. LEK 1 leklustLeker inteLeker inte, men visar intresse[O] Leker - startar långsamt blir aktiv[X] Leker aktivt, startar snabbtLeker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1 gripandeGriper inteGriper inte direkt, nosar først på føremålet[O] Griper tveksamt eller med framtenderna[X] Griper direkt med hela munnenGriper direkt med hela munnen, hugger føremålet
2c. LEK 1 dragkampGriper inte, drar inte emotGriper inte, drar inte emot[O] Griper, drar emot, men slæpper, tar om[X] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren slipperGriper direkt med hela munnen, rycker, drar emot - æven under den passiva delen - tills testledaren slæpper
3a. JAKT forføljande 1[S] Startar inte eller når inte in i bananStartar men avbryter[O] [O] Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan øka farten efter hand, fullføljer[X] [X] Startar med høg fart, målinriktat - bromsar in vid bytetStartar direkt med høg fart. Springer forbi bytet, kan venda
3a. JAKT forføljande 2[S] Startar inte eller når inte in i bananStartar men avbryter[O] [O] Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan øka farten efter hand, fullføljer[X] [X] Startar med høg fart, målinriktat - bromsar in vid bytetStartar direkt med høg fart. Springer forbi bytet, kan venda
3b. JAKT gripande 1[S] Springer inte fram eller visar inget intresse for bytetGriper inte, nosar på føremålet[O] [O] Griper tveksamt eller med tidsfordrøjning[O] [O] Griper direkt, slæpper inom 3 sek[X] [X] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
3b. JAKT gripande 2[S] Springer inte fram eller visar inget intresse for bytet Griper inte, nosar på føremålet[O] [O] Griper tveksamt eller med tidsfordrøjning[O] [O] Griper direkt, slæpper inom 3 sek[X] [X] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITETEr ouppmerksam, ointresserad, inaktiv.[X] Er uppmerksam och lugn - står, sitter eller ligger[O] Er uppmerksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshøjningar[O] Er uppmerksam, aktiv. Vandrar runt efter handMycket aktiv. Vexlar snabbt aktiviteter
5a. AVSTÅND LEK intresseEngageras inte av figuranten. Ointresserad[O] Kontroll. Avbrott kan forekomma[X] Intresserad, føljer figuranten utan avbrott[O] Intresserad, vill ivæg. Enstaka startforsøkMycket intresserad. Vill ivæg. Upprepade startforsøk
5b. AVSTÅND LEK hot/agg[X] Visar inga hotbeteende[O] Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del[O] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a delVisar flera hot- beteende, under momentets 1:a delVisar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del
5c. AVSTÅND LEK NyfikenhetGår inte fram till figuranten. Ointresserad[O] Går fram når figuranten pratar eller bollar med føremålet[O] Går fram till den dolda men talande figuranten[O] Går fram till figuranten med lå kroppsstællning och/eller tids fordrøjning[X] Går fram direkt till figuranten utan hjelp
5d. Avstånd lek LeklustVisar inget intresseLeker inte men visar intresse.[O] Leker, griper forsiktigt, slæpper, drar inte emot[X] Griper. Kan slæppa och ta om. Drar emot[O] Griper direkt. Drar emot, slepper inte
5e. AVSTÅND LEK SamarbeteVisar inget intresse[O] Blir aktiv men avbryter.[O] Er aktiv med figurant når denne er aktiv[X] Er aktiv med figurant. Intresse even mot passiv figurant[O] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a. ØVERRASKNING Redsla[X] Stannar, kort stopp[O] Hukar sig och stannar[O] Gør undanmanøver utan att venda bort blickenFlyr høgst 5 meterFlyr mer enn 5 meter
6b. ØVERRASKNING Hot/agg[X]Visar inga hot- beteenden[O] Visar enstaka hot- beteendenVisar flera hot -beteendeVisar flera hot -beteenden och nåon attackVisar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett
6c. ØVERRASKNING NyfikenhetGår inte fram i tidGår fram når føraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden[O] Går fram till overallen når føraren står bredvid[O] Går fram till overallen når føraren gått halva avståndet[X] Går fram till overallen utan hjelp
6d. ØVERRASKNING Kvarstående redsla[X] Ingen tempoforandring eller undanmanøver.[O] Liten båge eller liten tempovexling, alt. tittar bort vid någon av passagerna.[O] Båge eller tempovexling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempovexling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora måt av redsla eller økad redsla efter samtliga passager.
6e. ØVERRASKNING Kvarstående intresse[X]Inget intresse for overallen.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på: overallen vid ett tillfelle.[O] Stannar upp. Luktar/tittar p overallen vid minst två tillfellen.Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKENSLIGHET Redsla[X] Ingen reaktion eller endast kort stopp[O] Hukar sig och stannar.[O]Gør undanmanøver utan att venda bort blickenFlyr høgst 5 meter.Flyr mer enn 5 meter.
7b. LJUDKENSLIGHET NyfikenhetGår inte fram i tid. Går fram når føraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden.[O]Går fram till ljudkellan då føraren står bredvid[O] Går fram till ljudkellan då føraren gått halva avståndet.[X] Går fram till ljudkellan utan hjelp
7c. LJUDKENSLIGHET Kvarstående redsla[X]Ingen tempoforandring eller undanmanøer.[O] Liten båge, eller liten tempovexling, alt. tittar bort vid någon av passagerna[O] Båge eller tempovexling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempovexling vid minst 2 passager utan minskad intensitetVisar stora måt av redsla eller økad redsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKENSLIGHET Kvarstående intresse[X]Inget intresse for skramlet.[O] Stannar upp. Luktar/tittar påskramlet vid ett tillfelle.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfellen.Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPøKEN Hot/Agg[O] Visar inga hot -beteenden.[X] Visar enstaka hot- beteenden.Visar flera hot- beteende under lengre tid.Visar flera hot -beteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPØKEN KontrollEnstaka kontroll, derefter inget intresse/skærmar av sig Tittar till mot spøkena då och då. Kontrollerar/handlar mot spøkena. Långa avbrott.[O] Kontrollerar/handlar mot båda spøkena. Kortare avbrott.[X] Kontrollerar/handlar mot båda spøkena under hela momentet.
8c. SPØKEN Redsla[X]Uppehåller sig i huvudsak framfør eller bredvid føraren.[O] Uppehåller sig i huvudsak framfør eller bredvid føraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framfør eller bredvid føraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig huvudsakligen bakom føraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Flyr eller backar lengre enn kopplets lengd.
8d. SPØKEN NyfikenhetGår fram når føraren tagit av figurantens huvudbonad.Går fram når føraren talar med figuranten och lockar på hunden.[O] Går fram till spøket når føraren står bredvid.[O] Går fram till spøket når føraren gått halva vægen.[X] Går fram direkt eller målmedvetet till spøket utan hjelp.
8e. SPØKEN KontaktAvvisar eller undviker kontakt forsøk. Går inte fram i tid[O] Accepterar kontakt - er helt oengagerad, men drar sig inte undan[O] Besvarar kontakt når figuranten bjuder.[X] Tar kontakt sjælv. Balanserad.Intensivt kontakt beteende mot figuranten.
9a. LEK 2 LeklustLeker inte.Leker inte men visar intresse.[O] Leker, startar långsamt, blir aktiv.[X] Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 GripandeGriper inte.Griper inte direkt, nosar først på føremålet.[O] Griper tveksamt eller med framtenderna.[X] Griper direkt med hela munnen.Griper direkt med hela munnen, hugger føremålet.
10. SKOTT[X] Kort kontroll, oberørd[O] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberørd[O] Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet.Avbryter lek eller passivitet. Återgår inte till lek/passivitetKvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens.