Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
...selv om korthårscollien idag har økt mht til antall kull og registrerte individer verden over, så er rasen fortsatt liten genetisk sett. Det som bestemmer en rases "genetiske størrelse" er ikke antall fødte individer, men antall individer som blir satt i avl, altså den effektive populasjonen. Det finnes stygge eksempler på store raser som kanskje teller 10 000 individer, hvor den genetiske variasjonen er så liten at det tilsvarer at bare 50 dyr går i avl.

I praksis betyr det at en og samme hannhund ikke bør ha flere avkom i sin levetid enn det som tilsvarer 5% av antall fødte individer i en generasjon (=fireårsperiode). Istedetfor å benytte samme hannhund mange ganger bør man etterstrebe å benytte et større antall av rasens hannhunder i avl. Det gir f.eks en bedre spredning og bevaring av genene om man bruker flere brødre i avl enn om man bare bruker en av dem flere ganger... Foreldrene i en tenkt kombinasjon bør også være minst mulig i slekt.

Dette betyr at oppdrettere må oppfordres til å ikke kun sette kortsiktige mål for sitt oppdrett, men tenke langsiktig for hvordan man kan bevare genbredden i rasen best mulig, selv om dette på kort sikt kanskje går utover oppdrettets vinner-statistikk...

Anbefalt lesning er Per Erik Sundgrens artikkel med tittelen "Genforluster hos sellskapsdjur -ett helsoproblem". Se http://www.genetica.se/manuskript/genforluster.rtf

DNA -Livets byggestein.