Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
...i tiårsperioden 1997 til 2006 har 211 korthårscollies blitt MH-beskrevne i Sverige. Av disse måtte 14 bryte. Dette tilsvarer 6,6% brutte MHer. I samme periode ble 557 korthårscollies registrert i SKK. Det betyr at totalt 38% av alle svensk-registrerte korthårscollies har blitt MH-beskrevet.

Kilde: Anita Braxenholm, registerkommiteen SCK (data hentet fra Lathunden).

Pr idag er det med noen få unntak ikke vanlig for norskeide korthårscollies å gå MH selv om MH nå også er en godkjent mental-beskrivelse som tilbys i Norge.

MH-spindler for rasene korthår og langhårscollie basert på data samlet inn fram til mars 2007. Kilde: www.genetica.se
Spindeldiagrammet til venstre viser gjennomsnittet av MH-beskrevne korthårscollies, mens det til høyre viser gjennomsnittet av MH-beskrevne langhårscollies. Den grønne ringen i diagrammet representerer gjennomsnittet av beskrevne bruksraser. Man kan dermed lese ut av disse spindlene at både lang og korthårscollies viser mer fryktreaksjoner enn gjennomsnittet av bruksrasene (det blå skraverte feltet går utenfor den grønne ringen). I den andre enden av skalaen har de også en god del mindre lekelyst og lite nysgjerrighet.

Spindeldiagrammene viser også at korthårscollien kommer litt bedre ut enn langhårscollien både ved at de viser litt mindre redsel og ved at de har noe mer lekelyst og er en tanke mer sosiale (ikke så reserverte). Det hadde imidlertid vært ønskelig at korthårsspindelen så enda bedre ut.

De gode nyhetene er at med enkle grep er det mulig å forbedre mentaliteten på en rase ganske betraktelig og i løpet av forbausende få generasjoner. Det gjøres ved at man velger ut avlsdyr som er bedre enn gjennomsnittet av populasjonen på de egenskapene man ønsker å forbedre. Jo bedre avlsdyrene er i forhold til gjennomsnittet, jo raskere når man målet. Er avlsdyrene bare litt bedre enn gjennomsnittet, når man også målet, det tar bare litt lengre tid.

Like viktig er det å unngå å benytte individer i avl som er svakere enn gjennomsnittet av populasjonen på de egenskapene som man søker å forbedre.