Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
...Korthårscollien er en av 28 raser som står på den engelske kennelklubbens liste over sårbare nasjonalraser. Kriteriet for å komme på denne listen er at det gjennomsnittlig registreres færre enn 300 i året. I 2006 ble kun 53 korthårscollies (9 kull) registrert i hjemlandet, inkludert en import. Det ble registrert 63 valper i 2007, og bare 43 valper i 2008. Til sammenligning ble det registrert 204 korthårscollies i 1905 da rasen var på topp.

Raseklubben (The Smooth Collie Club of Great Britain) presenterte i mars 2007 en artikkel hvor rasens lave registreringstall og smale genpool blir undersøkt. I artikkelen kommer det blant annet fram at i perioden 1996 til 2003 gikk kun 16 % av registrerte hanner i avl, og 22 % av tispene. Dette er meget uheldig samtidig som registreringstallene i Storbritannia viser en nedadgående trend. Rapporten fra the Smooth Collie Club sier videre at oppdrettere benytter hovedsaklig et lite antall linjer fordi de produserer vinnere (for utstillingsringen), men dette kan ha en negativ effekt på den generelle helsen i rasen og vil på sikt redusere mangfoldet av linjer tilgjengelige som oppdrettere kan benytte i framtiden.

Artikkelen foreslår så flere tiltak for å demme opp for utviklingen for rasen i hjemlandet. Blant dem er å øke antall hunder som går videre i avl. Det oppfordres til å benytte mange hanner i avl og ikke kun noen få. Man må balansere ønsket om å avle kun fra de beste (for å oppnå seire i utstillingsringen) med behovet for å holde fokus på at rasen skal bevares frisk og livskraftig også i framtiden.

I mars 2009 ble det skrevet en oppfølgingsrapport som går mer detaljert inn i hva som må gjøres for å redde rasen i dens hjemland (se link nedenfor).
ÅrstallAntall kull født i Storbritannia
199722 (84) 3,8
199916 (82) 5,1
200215 (85) 5,6
200414 (72) 5,1
20069 (53) 5,8
200811 (43) 3,9
Tabellen viser antall kull registrert i Storbritannia noen utvalgte år det siste tiåret. Tallene i parentes er antall individer registrert, og tallene helt til høyre i kolonnene er gjennomsnittlig antall valper i hvert kull.
Mars 2007 presentasjonen kan leses i sin helhet på hjemmesiden til raseklubben i England.
Oppfølgingsrapport mars 2009