Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
Agility er en sport som krever friske hofter og et sunt og sterkt skjelett. Foto: Svein I Engevold...Helse-statistikken når det gjelder forekomsten av HD er mye bedre hos korthår enn hos langhårscollien. Tall fra NKKs Dogweb viser følgende for de siste årene (perioden 1996-2006):

Collie langhår: 22 % HD (grad C, D og E)
Collie korthår: 0 % HD

Tallene er basert på 1239 røntgede langhår av 3444 fødte (36 %) og 31 røntgede korthår av 101 fødte (31 %).

Korthårspopulasjonen i Norge er imidlertid for liten til å kunne ha noe sammenligningsgrunnlag, jeg har derfor også hentet tall fra Finland hvor rasen er mer tallrik. Et søk i finske Koiranet gir oss følgende tall for perioden 1996-2006:

Collie langår: 21,7 % HD (grad C, D og E)
Collie korthår: 1,7 % HD (grad C og D)

Tallene er basert på 2531 røntgede langhår av 7902 fødte (32%) og 580 røntgede korthår av 1630 fødte (35,6%).

Det er altså ti ganger mer HD hos langhårscollien, så vi ser det samme mønsteret i Finland som i Norge.

Hvorfor det er betydelig mindre HD hos korthårscollien er et mysterium siden begge rasene har mer eller mindre samme opphav, og det bakover i historien er forholdsvis mye langhårsblod som er krysset inn. Skulle vært interessant om noen kunne forske på dette en vakker dag...

Kilder: www.nkk.no (NKK Dogweb) og http://jalostus.kennelliitto.fi/ (finske Koiranet)