Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
...Collien sammen med flere andre collie-raser har en genetisk defekt som gjør at affekterte hunder ikke tåler en rekke medisiner. Man regner med at så mange som 3 av 4 collies kan ha denne gen-feilen. MDR1, "Multi Drug Resistance 1", er en mutasjon i genet MDR1. Dette genet koder et protein (P-glycoprotein) som er ansvarlig for å bryte ned giftstoffer i hjernen. Når denne prosessen feiler vil giftstoffer konsentreres i hjernen istedetfor å bli fraktet bort som hos normale dyr, og forgiftning kan oppstå.

Collies med gen-feilen er overømfintlige for medisiner som f.eks Ivermectin (mot utøy), enkelte typer antibiotika, hjertemedisin etc. Symptomer kan være unormalt mye sikling, problemer med balansen, blindhet, koma, pusteproblemer og død.

Fenomenet "Ivermectin-forgiftning hos collie" ble først beskrevet av forskere ved Washington State University i 1983. Forskning på det muterte MDR1-genet viser at defekten stammer fra et avlsdyr av gjeterhundtype fra Storbritannia, fra før rasene ble delt, det vil si i tidsrommet før 1873. Idag finnes defekten i raser som foruten collie er shetland sheepdog, border collie, australian shepherd, old english sheepdog, schæferhund m.fl.

MDR1-defekten nedarves autosomalt recessivt. Tre kombinasjoner av MDR1-genet er mulig:

MDR1 +/+: Hunden er frisk ikke-bærer og har dobbelt opp av det normale genet. Hunden vil ikke være sensitiv mot ivermectin og vil heller ikke overføre defekten til sitt avkom.

MDR1 +/-: Hunden er bærer med et genpar som består av ett friskt og ett defekt gen. Hunden vil kunne gi det defekte genet videre til 50% av sitt avkom og vil selv kunne få mildere symptomer ved bruk av ivermectin -og relaterte medisiner.

MDR1 -/-: Hunden er affektert og har dobbelt opp av det defekte genet. Hunden vil gi det defekte genet videre til alle sine avkom. Hunden vil få potensielt livstruende symptomer ved bruk av ivermectin og relaterte medisiner.

I USA og nedover i Europa er det blitt mer og mer vanlig å genteste for MDR1-defekten. Fordelen for hundeeier er å kunne vite med sikkerhet om hunden er overfølsom mot visse medisiner eller ikke. For oppdretteren kan det være nyttig å bruke i videre avlsarbeid for om mulig å redusere forekomsten av MDR1-defekten i collie-populasjonen. I Norge er det pr dags dato ikke vanlig å gen-teste for MDR1.

De fleste veterinærer er klar over mange colliers overfølsomhet mot enkelte medisiner, men collie-eiere bør allikevel være våkne og spørre veterinæren en ekstra gang om medisinen han/hun foreskriver til hunden er trygg.

Her finner du en liste over medisiner som kan forårsake problemer hos affekterte hunder.
Hvordan gen-teste for MDR1 (klikk deg videre fra "Testing for MDR1")

Kilder:
http://www.gencouns.nl/dnaonderzoek_dogs.php
http://www.mdr1-defekt.de/index.php?lang=NO