Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
Hinnen markert med grønt er årehinnenCEA; collie eye anomaly eller mer vitenskapelig presist "choroidal hypoplasia" er en recessivt nedarvet defekt i øyet som forårsaker underutvikling av årehinnen (choroid) som ligger under øyets netthinne (retina). Det varierer litt fra land til land, men man tror forekomsten av CEA ligger på rundt 75-90% i collie-rasen. Dette gjelder langhårscollien. For korthårscollien kan det se noe lysere ut, ihvertfall i land som Finland, Norge og Sverige. Men generelt er det riktig å si at CEA er utbredt i collie-rasen.

CEA i dens mer alvorlige former (colobom, netthinneavløsning) kan forårsake blindhet. Hunder som har CEA i mild form (CRD) har tilsynelatende normalt syn. Av denne grunn regner de fleste oppdrettere ikke CEA som et stort helseproblem i rasen.

Hvorfor noen dyr viser mer alvorlige grader av CEA enn andre forstår man ikke helt, men man tror det er andre genetiske markører som agerer sammen med CEA-genet og produserer mer alvorlige forandringer som colobom, som igjen kan lede til netthinneavløsning og blødninger som fører til blindhet. Selv om det kan synes som at det å avle på hunder med kun mild CRD vanligvis bare gir avkom med mild CRD kan dette på ingen måte garanteres. Valper etter foreldre med mild CRD kan oppvise alle varianter av defekten, også de mer alvorlige formene. Ideelt sett burde man avstå fra å benytte dyr med CRD i avlen, men i en rase med en så høy forekomst er dette naturlig nok ikke helt enkelt.

Defekten påvises ved øyelysing av valper som er mellom fem og åtte uker gamle. Øyelyses eldre hunder kan CEAet være maskert av pigmenter og øyet ser tilsynelatende normalt ut.

Inntil nylig var den eneste måten å vite om en hund var bærer på om den produserte avkom med CEA. Men i 2005 ble en gen-test for CEA gjort tilgjengelig. Den ble utviklet av forskere ved Baker Institute for Animal Health, Cornell University, og administreres idag av Optigen-laboratoriet i USA. Testen kan påvise om hunden er fri, bærer eller affisert.

Med den høye forekomsten av CEA i rasen collie er det verken mulig eller et mål å utrydde defekten. Et mer realistisk mål er imidlertid å øke prosenten klinisk friske, ikke-affiserte dyr. Gen-testing gjør dette mulig. Om man parrer en affisert hund (CRD-hund) med en ikke-bærer vil alle valpene i kullet være CEA-frie, altså klinisk friske.

Forekomsten av CEA i noen land:

USA: 66,7% (i tillegg kommer de mer alvorlige formene: colobom 8,75% og netthinneavløsning 1,88%)
England: 60-70% (tallene samlet på 90-tallet)
Sverige: 68,7% (tallene gjelder for 2007, for langhårscollie. Statistikken for svenske korthårscollies ser endel bedre ut; gjennomsnittlig ca 52% de siste ti årene) (i tillegg kommer colobom på ca 7% og netthinneavløsning ca 1%)

Kilder:
www.optigen.com
www.collieeye.org.uk/
SKKs Avelsdata