Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
...Den generelle innavlsgraden i korthårscollie-rasen er høyere enn det som anbefales av genetikere for at rasen skal holde seg frisk og livskraftig i generasjonene framover. Genetikeres anbefaling er at man ikke øker innavlsgraden i en rase med mer enn 1,0% hvert år, og at enkeltkombinasjoner ikke må overstige 6,25 % (tilsvarende søskenbarn-parringer).

Diagrammet hentes i SKKs Avelsdata

Diagrammet ovenfor hentet fra SKKs Avelsdata viser den gjennomsnittlige innavslgraden hos korthårscollie-kull i Sverige de siste ti år. Det ideelle hadde vært om den samlede innavlsgraden hadde ligget under 1%. Istedet ser vi at innavslgraden øker med et gjennomsnitt på 5,35 % pr år. Heldigvis ser imidlertid den generelle trenden i Sverige ut til å være at innavlsgraden er på vei ned, noe som kan tyde på at oppdretterne er blitt mer bevisste på dette idag.

Korthårsavlen i Norge er knapt sammenlignbar da det er så få kull som blir født. Men om vi ser på de tretten kullene som er født her til lands de siste ti årene (1999-2008) så er tallene følgende: Den samlede innavlsgraden er 2,97%, hvorav to kull ligger på 0%, to kull på rundt 9-9,5% og de øvrige mellom 1-5% (tallene beregnes ut i fra en fem generasjoners stamtavle). Alt i alt ligger vi litt bedre an enn svenskene. Dette betyr imidlertid ikke at det er grunn til å slå seg til ro med status quo:

Genetikeren Per-Erik Sundgren skriver i artikkelen "Osunda skønhetsideal ger sjuka hundar" følgende:

"I raser der innavlen øker mer enn 1 % per generasjon drøyer det 20-30 generasjoner innen man merker noe til problemene med helse og livskraft som innavlen forårsaker. Når rasene er grunnlagt på ett fåtall individer, slik at nær slektskapsavl ikke kunne unngås i begynnelsen, viser innavlsskadene seg raskere."

Og han skriver videre:

"Til forskjell fra hva de fleste tror er våre hunderaser ikke særlig gamle som rene raser. Den veldig strikte raseavlen har i mange tilfeller ikke mer enn ca 50 år på nakken og bare i ett fåtall tilfeller mer enn 100 år. Flertallet av hunderasene er akkurat i begynnelsen av den tidsperioden da innavlsskader kan forventes å begynne å vise seg på alvor. Om ingen mot-tiltak planlegges gjennomført kommer med største sannsynlighet problemene innen raseavlen forverres kraftig de nærmeste 10-20 årene."

Korthårscollien er en liten rase. Det sier seg selv at oppdretterne av rasen vår har et stort ansvar i å bevare og helst øke den lille genbredden vi har, Og det gjøres ikke ved innavl men ved å benytte et så bredt utvalg av individer som mulig i avl.
Kilder:
www.genetica.se
www.nck.no
www.nkk.no (NKKs Dogweb)
www.skk.se (SKKs Avelsdata)