Forsiden | Nytt | Om oss | Om rasen | Album | Linker
Visste du at...
Den finsk-fødte valpen Daisy som senere skulle bli en meget dyktig service-hund for et autistisk barn i Israel. Bildet er hentet fra www.cinnaberry.com...Korthårscollien er en av flere raser som utdannes som servicehunder. Når man hører om servicehunder i Norge er dette som regel hunder som er trent opp til å hjelpe sin handicappede eier i hverdagen. I utlandet betyr "servicehund" også hunder som er spesialtrent for en utvalgt gruppe pasienter med helt spesielle behov, for eksempel autistiske barn og alzheimer-pasienter. Hunden fungerer her både som terapi-hund og som "oppasser". Om f.eks det autistiske barnet rømmer hjemmefra vil hunden roe ned barnet og bringe han/henne hjem igjen. I de landene hvor korthårscollien trenes opp til denne type oppgaver regnes rasen som godt egnet til formålet.

Som en kuriositet kan nevnes at Israel var det første landet i verden som kom på ideen å trene opp hunder som hjelpehunder for alzheimer-pasienter. Og den aller første hunden som ble utdannet for jobben var, ja nettopp, en korthårscollie. Les om Polly og det unike alzheimer-prosjektet her.
Kilde: Kings Valley Collies. Sunny under opplæring i Israel.Eksempler på korthårscollies som arbeider som service/førerhunder:

Spot arbeider som servicehund for en ung autistisk mann i Australia.
Ranger, Bullet, Splinter og Kelbie jobber som førerhunder i Nederland.
Sara jobber som servicehund for et autistisk barn i Israel.
Daisy jobbet suksessfullt som servicehund for et autistisk barn i Israel men er nå "permittert" fra jobben for å produsere valper som skal gå i sin mors fotspor.
Sunny fungerer som servicehund for sin alzheimer-eier i Israel, hun varsler i tillegg når et epileptisk anfall er på vei.
Kootje er under opptrening for å bli servicehund i Nederland.
Gary er under opplæring for å bli førerhund for blinde i Israel.
Patch jobber som servicehund for en alzheimer-pasient i Tyskland.
Sky er terapi og hjelpehund for en kvinne med epilepsi i Israel.
Sailor, Fern, Edie, PJ og Claudette jobber som førerhunder i USA.
Flucky er servicehund ved et hjem for psykisk utviklingshemmede i Israel.
Deejee arbeider som servicehund i Nederland.
Blaze jobber som terapi og servicehund for et barn med AD/HD i Israel.
Honey er servicehund for handicappede Eva i USA.
Keshet jobber som en alzheimer hjelpehund i Israel.
Tentola Krugerand og Alopex Gordonstoun er godkjente terapi-hunder og besøker regelmessig hvert sitt lokale sykehus i England.
Kilder:
Netiv HaAyit Collies
Kings Valley Collies
Van Shaka's Royal Kraal Collies
Service & Therapy Dog Center, Israel