Home | News | About us | About the breed | Album | Links |
Nelsons MH
(Only in Norwegian)
Bilder fra Nelsons MH
Nelsons spindeldiagrammer presentert nedenfor er hentet fra SKKs Avelsdata (www.skk.se). Dessverre fikk Nelson kryss i rute 5 på skudd. Med unntak av skuddet er jeg veldig fornøyd med Nelsons MH: Han har bra med lekelyst (unntatt jaktbiten), er sosial, nysgjerrig, har lite forsvarslyst og lite redsler. Lekelysten og den sosiale biten var felles for alle fire søsken som ble beskrevet denne dagen; noe jeg liker godt.
Takk til registerkommitteen i SCK v/Anita Braxenholm som nå har hjulpet meg med å lage et spindeldiagram som viser hvordan Nelson og hans søsken gjorde det samlet (diagrammet nedenfor). Det er tilsammen fem søsken som er MH-beskrevet fra dette kullet. Spindeldiagrammet bekrefter det inntrykket jeg selv har av kullet: At de er mer sosiale og viser mer lekelyst enn rasens gjennomsnitt. De viser også mer nysgjerrighet i spøkelses-momentet. På den negative siden viser kullet gjennomsnittlig noe mer "hot" i momentet overallen og en aning mer redsel i lyd-momentet og på spøkelset. Men da kullet også viste en aning mer nysgjerrighet i de samme momentene er det ingen grunn til bekymring: Avreageringsbiten er viktigere enn reaksjonsbiten. Kullets spindeldiagram med forklaringer kan sees her. Nelson er forøvrig ikke den som dro opp kull-gjenomsnittet på hot og redselsbiten; han viste lite av dette (unntatt skuddberørtheten ) :-).
Mellerud BK 22/9-07, Mentalbeskrivare: Sarah Wadman
Nelson=Rød skrift [X]=Ideal for rasen [O]=Godtagbart
12345
1a. KONTAKT
hälsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försökUndviker kontakt genom att dra sig undan[O] Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan[X] Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsökÖverdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller
1b. KONTAKT samarbeteFöljer inte med trots flera försök att locka.Provas inte i detta momentFöljer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll[O] Följer med men är oengagerad i testledaren[X] Följer med villigt. Engagerar sig i testledarenFöljer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c. KONTAKT hanteringAvvisar med morrning och/eller bit försökUndviker genom att dra sig undan eller söka stöd hos föraren[O]Accepterar hantering[X] Accepterar, svarar med kontaktbeteendeAccepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a. LEK 1 leklustLeker inteLeker inte, men visar intresse[O] Leker - startar långsamt blir aktiv[X] Leker aktivt, startar snabbtLeker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1 gripandeGriper inteGriper inte direkt, nosar först på föremålet[O] Griper tveksamt eller med framtänderna[X] Griper direkt med hela munnenGriper direkt med hela munnen, hugger föremålet
2c. LEK 1 dragkampGriper inte, drar inte emotGriper inte, drar inte emot[O] Griper, drar emot, men släpper, tar om[X] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpperGriper direkt med hela munnen, rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testledaren släpper
3a. JAKT förföljande[S] Startar inte eller når inte in i bananStartar men avbryter[O] [O] Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer[X] [X] Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytetStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända
3b. JAKT gripande[S] Springer inte fram eller visar inget intresse för bytetGriper inte, nosar på föremålet[O] [O] Griper tveksamt eller med tidsfördröjning[O] [O] Griper direkt, släpper inom 3 sek[X] [X] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITETÄr ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.[X] Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger[O] Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar[O] Är uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter handMycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter
5a. AVSTÅND LEK intresseEngageras inte av figuranten. Ointresserad[O] Kontroll. Avbrott kan förekomma[X] Intresserad, följer figuranten utan avbrott[O] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsökMycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVSTÅND LEK hot/agg[X] Visar inga hotbeteende[O] Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del[O] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a delVisar flera hot- beteende, under momentets 1:a delVisar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del
5c. AVSTÅND LEK NyfikenhetGår inte fram till figuranten. Ointresserad[O] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet[O] Går fram till den dolda men talande figuranten[O] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning[X] Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d. Avstånd lek LeklustVisar inget intresseLeker inte men visar intresse.[O] Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot[X] Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot[O] Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e. AVSTÅND LEK SamarbeteVisar inget intresse[O] Blir aktiv men avbryter.[O] Är aktiv med figurant när denne är aktiv[X] Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant[O] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a. ÖVERRASKNING Rädsla[X] Stannar, kort stopp[O] Hukar sig och stannar[O] Gör undanmanöver utan att vända bort blickenFlyr högst 5 meterFlyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg[X]Visar inga hot- beteenden[O] Visar enstaka hot- beteendenVisar flera hot -beteendeVisar flera hot -beteenden och någon attackVisar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett
6c. ÖVERRASKNING NyfikenhetGår inte fram i tidGår fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden[O] Går fram till overallen när föraren står bredvid[O] Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet[X] Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla[X]Ingen tempoförändring eller undanmanöver.[O] Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna.[O] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse[X]Inget intresse för overallen.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla[X] Ingen reaktion eller endast kort stopp[O] Hukar sig och stannar.[O]Gör undanmanöver utan att vända bort blickenFlyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET NyfikenhetGår inte fram i tid.Går fram när föraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden.[O]Går fram till ljudkällan då föraren står bredvid[O] Går fram till ljudkällan då föraren gått halva avståndet.[X] Går fram till ljudkällan utan hjälp
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla[X]Ingen tempoförändring eller undanmanöver.[O] Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna[O] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitetVisar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse[X]Inget intresse för skramlet.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle.[O] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen.Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/Agg[O] Visar inga hot -beteenden.[X]Visar enstaka hot- beteenden.Visar flera hot- beteende under längre tid.Visar flera hot -beteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN KontrollEnstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sigTittar till mot spökena då och då.Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.(halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke)[O] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.[X] Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla[X]Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.[O] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Flyr eller backar längre än kopplets längd.
8d. SPÖKEN NyfikenhetGår fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.[O] Går fram till spöket när föraren står bredvid.[O] Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.[X] Går fram direkt eller målmedvetet till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN KontaktAvvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid[O] Accepterar kontakt - är helt oengagerad, men drar sig inte undan[O] Besvarar kontakt när figuranten bjuder.[X] Tar kontakt själv. Balanserad.Intensivt kontakt beteende mot figuranten.
9a. LEK 2 LeklustLeker inte.Leker inte men visar intresse.[O] Leker, startar långsamt, blir aktiv.[X] Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 GripandeGriper inte.Griper inte direkt, nosar först på föremålet.[O] Griper tveksamt eller med framtänderna.[X] Griper direkt med hela munnen.Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet.
10. SKOTT[X] Kort kontroll, oberörd[O] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd[O] Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet.Avbryter lek eller passivitet. Återgår inte till lek/passivitetKvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens.